Skip to content
den-oever-programma

FLORA&VISSERIJDAGEN - 23 t/m 26 AUG 2024

Menu

Historie

De aanleiding
Het idee voor een vlootschouw rijpte in 1959. Wieringers kwamen terug uit Zeeland waar ze een vlootschouw hadden meegemaakt. Dat moeten we hier ook kunnen dachten enkele Wieringers. In Yerseke werd om de vijf jaar een grote manifestatie gehouden om de zeearmen daar open te houden ten behoeve van de mosselkweek. Een vlootschouw was daar een onderdeel van. Maar de Deltawet was al aangenomen, dus was het een gelopen koers, al hebben ze later wel besloten de Oosterschelde open te houden, door in de stormvloedkering een doorlaat aan te brengen. Niettemin zouden er toen veel mosselbedrijven naar het noorden komen en daarvoor waren Wieringen en Harlingen in de markt. Om Wieringen te promoten zijn de WR 189 en de WR 310 naar Zeeland gegaan. Toen de WR 189 en de WR 310 waren terug gekomen en tijdens het Florafeest de vlaggen nog in de mast hadden, werd besloten in het volgende jaar, 1960, ook in Den Oever een vlootschouw te organiseren. Tijdens de eerstvolgende jaarvergadering van de visserijvereniging DETV werd besloten daarvoor een apart bestuur te vormen.

De vlootschouw werd gekoppeld aan de Florafeesten, op de eerste maandag van september. Er werd gekozen voor de maandag omdat in die tijd in het weekend het haventerrein regelmatig overlast ondervond van raddraaiers, jongelui die een spoor van vernielingen achter zich lieten. Pas later werd, naar gelang de omstandigheden, van de eerste maandag van september afgeweken. De schepen werden naarmate de jaren vorderden groter en kregen meer diepgang, waardoor ze bij laag water de haven niet uit konden. Nu wordt de vlootschouw gehouden op een maandagmiddag met hoogwater, eind augustus of begin september, en altijd gelijk met de Flora, natuurlijk. De eerste vlootschouw werd een groot succes. In die tijd telde de Wieringer vloot veel meer eenheden dan nu en iedereen deed mee. Toch al gauw zo’n honderd vaartuigen met al die aken en mosselkotters erbij.

Acties voor publiciteit
In 1960 had de vlootschouw commissie, afgezien van wat plaatselijke autoriteiten, nog maar weinig mensen uitgenodigd. In het volgende jaar werd er meer ruchtbaarheid aan gegeven. Burgemeester Schellinger wist in 1961 voor elkaar te krijgen dat een Wieringer delegatie op paleis Soestdijk werd ontvangen door Koningin Juliana. Dat leverde de nodige publiciteit op.

In 1962 kwam men op het idee om, kort voor de vlootschouw, de weeshuizen in Amsterdam vis te gaan brengen. Het werd een hele organisatie. De vlootschouw commissie dacht dat er maar een paar weeshuizen waren, maar toen de gemeentelijke voorlichtingsdienst van Amsterdam werd benaderd, bleken het er meer dan twintig te zijn. Je had ze van allerlei gezindten en nog voor jongens en meisjes apart natuurlijk.

In 1963 was het feest in de driehonderdjarige volksbuurt De Jordaan en daarom werd in dat jaar met de WR 189 een tocht ondernomen naar de Brouwersgracht. De toenmalige Amsterdamse burgemeester Van Hall leidde daar de ontvangst bij de pakhuizen van Lucas Bols, waar de vissers werden verblijd met royale kelken jenever. De vis, die de Wieringers hadden meegebracht was bestemd voor 400 invalide Jordaan-bewoners.

In 1964 viel de keuze op het Biovakantieoord in Bergen aan Zee, waar een zeventigtal ‘bleekneuzen’ van de vis mochten genieten. Dat was een goede zet want er waren daar ook veel toeristen. Er werd voor de kust een stranding gesimuleerd en dat trok veel bekijks. De bedoeling was dat te doen met de WR 6 maar die zegde op het allerlaast af omdat hij averij had. Op de haven werd bliksemsnel naar een ander gezocht. Dries Berghorst was net binnen met zijn WR 87, maar hij zei ‘Geef maar mee die rotzooi’ en draaide zo het schip weer de haven uit. Dankzij hem kon het toch nog doorgaan.

Na het bezoek aan het Emma Kinderziekenhuis in 1965, ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan daarvan, werden geen tochten als deze meer ondernomen. Er zat altijd vreselijk veel werk aan en er was in de loop der jaren zoveel publiciteit geweest, dat het ook niet echt meer nodig was. Er was volk genoeg door al die acties, want die werkten wel.

Voor de 40ste keer Vlootschouw
Omdat in het jaar 1999 de veertigste vlootschouw werd gehouden, besloot men in de voorbereiding weer ‘iets bijzonders te doen’. Het werd een herhaling van een soortgelijke tocht uit 1965. Het was in eerste instantie het plan vanuit Den Oever naar Amsterdam te varen, maar dat gaf te veel moeilijkheden. Het varen over zee werd voor de kankerpatiëntjes en hun familie te zwaar bevonden. Daarom zetten de deelnemende vissers koers naar IJmuiden, waar de patiënten met hun ouders, broers en zussen aan boord werden ontvangen. Met een statige optocht van 21 Wieringer kotters werd er in konvooi over het Noordzeekanaal naar het IJ gevaren. Het was precies twee uur varen.

Achter het Centraal Station begroette de gemeentelijke havendienst van Amsterdam het gezelschap met forse waterstralen vanuit een blusboot. De kotters meerden af aan steiger 16 wat voor een bijzonder plaatje zorgde. De Wieringer delegatie werd door het Gemeentebestuur van Amsterdam verwelkomd. Terwijl de bemanningen op excursie gingen naar de brouwerij van Heineken, gingen de schippers onder aanvoering van burgemeester Baas en de Vlootschouwcommissie naar de speeltuin van het Ronald McDonald-huis, het verblijf van de familieleden van de kinderen, die in het ziekenhuis hun kanker laten behandelen. Daar werd de symbolische cheque aangeboden voor een jaar lang gratis vis voor het ziekenhuis.
Ook werd tienduizend gulden gedoneerd voor de inrichting van een nieuwe tienerkeuken.

Voor de 50ste keer Vlootschouw
Van vrijdag 29 tot en met maandag 31 augustus vond de 50ste editie van de Flora- en Visserijdagen plaats. Met op maandag de traditionele vlootschouw voor de 50ste keer onafgebroken, wat uniek is in de geschiedenis van de Nederlandse visserij. Ook koningin Beatrix is aanwezig geweest tijdens de 50ste editie van dit evenement. Op de zaterdag bezocht zij de tentoonstelling van Historische Vereniging Wieringen en maakte ze een rondvaart door de haven langs de versierde kotters aan boord van de WR 57.
Ook de 50ste editie van dit evenement was een groot succes, de feestelijkheden werden op maandagavond afgesloten met een taptoe en groots vuurwerk.

Bestuur
De commissie, bestaat op dit moment uit Remco Nieuwenhuizen (voorzitter), Lisa Nieuwenhuizen-Springer (secretaris), Joke Hylkema (penningmeester), Anne-Marije van der Mark (algemeen bestuurslid), Rosalie de Visser (algemeen bestuurslid), Tatjana Kuut-Schouwenaar (algemeen bestuurslid), Stefan Tijsen (algemeen bestuurslid).